VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý văn bản quy phạm pháp luật
Nội dung lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Công thương; chức danh lãnh đạo phụ trách lình vực công thương Trưởng phòng kinh tế hoặc Phòng kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện
Cơ quan dự thảo Sở Công thương
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 16/04/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 10/05/2018
File đính kèm
Dự thảo khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 54.965.514