VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến người dân đối với dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND tỉnh
Nội dung Lấy ý kiến người dân đối với dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND tỉnh
Cơ quan dự thảo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 23/04/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 27/04/2018
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 20
Tổng: 55.368.247