VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Cơ quan dự thảo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 27/04/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 27/05/2018

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 56.371.770