Reviews name Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies issued Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Legislation type Quyết định
Categorise Du lịch
Start date reviews 27/04/2018
End date reviews 27/05/2018

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 54.329.403