VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Nội dung góp ý gửi về Sở Nội vụ tỉnh Đăk Nông, địa chỉ: đường 23/3 Thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông
Cơ quan dự thảo Sở Nội vụ
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Quy phạm pháp luật
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 18/04/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 17/05/2018

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 54.901.206