VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông, Địa chỉ: Số 94, đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 06/8/2018, để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Nội vụ
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Tôn giáo
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 06/07/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 06/08/2018

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 56.371.789