Reviews name Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Nông
Content Văn phòng UBND tỉnh xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Nông. Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, Địa chỉ: Số 96, đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét ban hành.
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
Categorise Thông tin và Truyền thông
Start date reviews 20/07/2018
End date reviews 21/08/2018

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 54.328.953