VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý Nhà nước các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý Nhà nước các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/8/2018 để tổng hợp hoàn thiện.
Cơ quan dự thảo Sở Khoa học và Công nghệ
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Khoa học và Công nghệ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/08/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 15/08/2018

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 20
Tổng: 56.755.467