Reviews name Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định về việc quy định giá hỗ trợ, bồi thường cây trồng trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Dự thảo Quyết định về việc quy định giá hỗ trợ, bồi thường cây trồng trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông hoặc Email: banbientap.snnptnt@daknong.gov.vn, trước ngày 05 tháng 01 năm 2019 để tổng hợp trình Ủy ban nhân tỉnh xem xét ban hành.
Agencies issued Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Legislation type Quyết định
Categorise Phí, lệ phí
Start date reviews 05/12/2018
End date reviews 05/01/2019

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 54.677.158