VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu dự thảo Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Địa chỉ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đường 23/3 phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, trước ngày 03/4/2019 để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo, trình cấp thẩm quyền theo quy định.
Cơ quan dự thảo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 25/03/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 25/04/2019
Dự thảo khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 54.916.645