VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Góp ý Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Góp ý Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Cơ quan dự thảo Sở Tài nguyên - Môi trường
Loại dự thảo Văn bản
Lĩnh vực dự thảo Bảo vệ môi trường
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/04/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 20/04/2019
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 56.371.828