Reviews name Góp ý Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Góp ý Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies issued Sở Tài nguyên - Môi trường
Legislation type Văn bản
Categorise Bảo vệ môi trường
Start date reviews 05/04/2019
End date reviews 20/04/2019
File attach