VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý về Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Cơ quan dự thảo Sở Tài nguyên - Môi trường
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Quy phạm pháp luật
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 22/05/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 22/06/2019
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 56.371.316