VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông,đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; trước ngày 10 tháng 8 năm 2019 để tổng hợp trình Ủy ban nhân tỉnh xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Tài nguyên - Môi trường
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Phí, lệ phí
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/07/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 10/08/2019
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 56.371.695