VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định thang điểm áp dụng bình xét các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định thang điểm áp dụng bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa, thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông, địa chỉ đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông, trước ngày 07/8/2019.
Cơ quan dự thảo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 22/07/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 08/08/2019

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 56.755.648