VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Y tế đã phối hợp Sở NN&PTNT; Sở Công Thương; Sở Tư pháp xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Y tế, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 06/10/2019, để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Y tế
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo An toàn thực phẩm
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 06/09/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 06/10/2019
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 56.351.145