VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2024
Nội dung Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quyết định về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2024. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 14/11/2019 qua địa chỉ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Cơ quan dự thảo Sở Tài nguyên - Môi trường
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Đất đai
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 14/10/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 14/11/2019

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 56.371.847