Reviews name Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2024
Content Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quyết định về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2024. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 14/11/2019 qua địa chỉ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Agencies issued Sở Tài nguyên - Môi trường
Legislation type Quyết định
Categorise Đất đai
Start date reviews 14/10/2019
End date reviews 14/11/2019

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 54.312.389