VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Tài chính trước ngày 26/03/2020 qua địa chỉ Sở Tài chính, khu hành chính Sùng Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, đồng gửi địa chỉ thư điện tử qlns.stc@daknong.gov.vn để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Cơ quan dự thảo Sở Tài chính
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Phí, lệ phí
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/03/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 10/04/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 55.784.595