VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Tư pháp đã đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Tư pháp trước ngày 11/04/2020 qua địa chỉ Sở Tư pháp, khu hành chính Sùng Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Cơ quan dự thảo Sở tư pháp
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Nội vụ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/03/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 09/04/2020

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 56.177.715