VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Tài chính, khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông trước ngày 03/4/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Cơ quan dự thảo Sở Tài chính
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Tài chính - Ngân sách
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 03/03/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 03/04/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 56.349.291