Reviews name Lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND các cấp đối với Đề án điều chỉnh địa giới hành chính các cấp
Content Ủy ban nhân dân tỉnh đang triển khai xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Đắk R’la của huyện Đắk Mil và xã Cư Knia của huyện Cư Jút; điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Đắk Mâm, xã Tân Thành và xã Nam Xuân của huyện Krông Nô. Đến nay, Báo cáo tóm tắt Đề án điều chỉnh địa giới hành chính và Dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính nêu trên cơ bản đã hoàn thiện. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tài dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến cử tri. Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi về địa chỉ Sở Nội vụ, đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 14/5 để tổng hợp.
Agencies issued Sở Nội vụ
Legislation type Quyết định
Categorise Hành chính - Tổ chức
Start date reviews 21/04/2020
End date reviews 14/05/2020
File attach

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 54.409.190