VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Công Thương, Khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 11/7/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Công thương
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Công Thương
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 11/06/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 11/07/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 55.784.425