VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Công thương đã xây dựng Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Sở Công Thương, khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 07/8/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Công thương
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Công Thương
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/07/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 07/08/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 55.784.615