VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba – năm 2021
Nội dung Để có cơ sở xét chọn, tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ và truyền dạy; có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo tồn các loại hình di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “ Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn danh sách nghệ nhân xét tặng danh hiệu hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “ Nghệ nhân ưu tú” lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân. Mọi ý kiến góp ý gửi về Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch trước ngày 04/9/2020 để Sở,Văn hóa và Thể thao và Du lịch tổng hợp theo quy định.
Cơ quan dự thảo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại dự thảo Văn bản
Lĩnh vực dự thảo Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 19/08/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 04/09/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 20
Tổng: 55.762.151