VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm học 2019-2020
Nội dung Để có đủ căn cứ tham mưu đề nghị các cấp khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc tỉnh. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải danh sách các tập thể và cá nhân đề nghị Chính phủ khen thưởng. Mọi ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh về thành tích năm học 2019 - 2020 xin gửi về Sở Nội vụ hoặc qua số điện thoại 02613.545.184.
Cơ quan dự thảo Sở Nội vụ
Loại dự thảo Văn bản
Lĩnh vực dự thảo Thi đua Khen thưởng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/10/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 15/10/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 55.762.038