VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP
Nội dung Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Dự thảo quyết định Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn nội dung lên Cổng thông tin điện tử theo quy định tại Điều 129 và khoản 1 Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 để xin ý kiến của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, trước ngày 20/11/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Tài nguyên - Môi trường
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Đất đai
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 20/10/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 20/11/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 56.114.166