VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Tài chính đã xây dựng Dự thảo quyết định của UBND tỉnh về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn nội dung lên Cổng thông tin điện tử theo quy định tại Điều 129 và khoản 1 Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 để xin ý kiến của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Tài chính
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Phí, lệ phí
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 18/11/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 16/12/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 56.138.479