VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý rộng rải dự thảo Quyết định ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để dự thảo được hoàn thiện, sát với thực tiễn, phù hợp với các quy định hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông đăng tải toàn văn bản dự thảo Quyết định lên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ý kiến đóng góp gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 19/12/2020 (thông qua Trung tâm Khuyến nông. Địa chỉ: TDP 3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) để tổng hợp, hoàn thiện.
Cơ quan dự thảo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 19/11/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 19/12/2020

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 56.360.239