VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp kết quả xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Nông lần II, năm 2021
Nội dung Lấy ý kiến góp kết quả xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Nông lần II, năm 2021 Mọi ý kiến góp ý gửi về Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch để Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch tổng hợp tham mưu thực hiện.
Cơ quan dự thảo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại dự thảo Văn bản
Lĩnh vực dự thảo Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/12/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 27/12/2020
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 55.720.887