VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quyản lý hoạt động của xe ô tô trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Giao thông vận tải đã xây dựng dự thảo "Quyết định ban hành Quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Để thực hiện đúng theo điều 129 và điều 120 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Công thông tin điện tử để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức cá nhân. Ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Giao thông vận tải khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa trước ngày 20/02/2021 để tổng hợp theo quy định.
Cơ quan dự thảo UBND tỉnh
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Phí, lệ phí
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 25/01/2021
Ngày kết thúc lấy ý kiến 20/02/2021

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 56.133.869