VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Góp ý dự thảo Quyết định Quy định nội dung và mức hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng dự thảo Quyết định Quy định nội dung và mức hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện đúng quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải dự thảo Quyết định Quy định nội dung và mức hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lên Cổng thông tin điện tử, để xin ý kiến đóng góp của các tổ chức, doanh nhiệp và cá nhân. Mọi ý kiến đóng góp về Sở Nông nghiệp và PTNT (Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) trước ngày 20/4/2021 để Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Quyết định.
Cơ quan dự thảo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 06/04/2021
Ngày kết thúc lấy ý kiến 20/04/2021

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30
Tổng: 56.999.545