VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết về việc thông qua giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; dự thảo Quyết định Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và đồng thời xây dựng dự thảo Quyết định Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để việc ban hành văn bản được kịp thời, đúng quy định tại Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm Pháp luật năm 2015, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và triển khai thực hiện có hiệu quả. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo Nghị quyết lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, trước ngày 23/04/2021 để hoàn thiện dự thảo, trình Sở Tư pháp thẩm định theo quy định.
Cơ quan dự thảo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/04/2021
Ngày kết thúc lấy ý kiến 09/05/2021

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 56.392.416