VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến Dự thảo quyết định, Quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo quyết định, Quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Nhằm thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Bn biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải dự thảo lên Công thông tin điện tử để láy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Sở Xây dựng (địa chỉ: Số 03 Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa) trước ngày 20/5/2021 để tổng hợp trình Sở Tư pháp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo UBND tỉnh ban hành theo quy định.
Cơ quan dự thảo Sở Xây dựng
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Quy phạm pháp luật
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 06/05/2021
Ngày kết thúc lấy ý kiến 20/05/2021

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 56.740.791