VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để dự thảo được ban hành theo đúng quy định của pháp luật. Ban biên tập Cổng thông tin đăng tải dự thảo lên Công thông tin điện tử để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa trước ngày 04/7/2021 để tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Nội vụ
Loại dự thảo Nghị quyết
Lĩnh vực dự thảo Nội vụ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 04/06/2021
Ngày kết thúc lấy ý kiến 04/07/2021
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 36
Tổng: 57.025.498