VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định tỷ lệ (%) để xác đinh đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất có mặt nước; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Quyết định quy định tỷ lệ (%) để xác đinh đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất có mặt nước; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông, khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông hoặc mail truongha241286@gmail.com trước ngày 03 tháng 6 năm 2019 để tổng hợp trình Ủy ban nhân tỉnh xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Sở Tài chính
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Phí, lệ phí
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 29/05/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 03/06/2019
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 33
Tổng: 56.348.785