Reviews name Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị thuộc Ban Dân tộc; Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng Dân tộc cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị thuộc Ban Dân tộc; Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng Dân tộc cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: Số 6 đường Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Email: bdt@daknong.gov.vn, trước ngày 9 tháng 12 năm 2018 để tổng hợp trình Ủy ban nhân tỉnh xem xét ban hành.
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
Categorise
Start date reviews 09/11/2018
End date reviews 09/12/2018

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 54.659.428