VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến của tổ chức cá nhân đối với tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
Nội dung Ban thi đua khen thưởng tỉnh lấy ý kiến của tổ chức cá nhân đối với việc đề nghị tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ đối với Ông Y Kri, sinh năm 1960, dân tộc M 'Nông là nghệ nhân trú tại xã Đăk Minh, huyện Đăk Mil.
Cơ quan dự thảo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Loại dự thảo Văn bản
Lĩnh vực dự thảo Thi đua Khen thưởng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 25/10/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến 25/10/2017
File đính kèm

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 56.087.113