VĂN BẢN DỰ THẢO

Tên dự thảo Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị thuộc Ban Dân tộc; Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng Dân tộc cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị thuộc Ban Dân tộc; Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng Dân tộc cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: Số 6 đường Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Email: bdt@daknong.gov.vn, trước ngày 9 tháng 12 năm 2018 để tổng hợp trình Ủy ban nhân tỉnh xem xét ban hành.
Cơ quan dự thảo Văn phòng UBND tỉnh
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/11/2018
Ngày kết thúc lấy ý kiến 09/12/2018

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 54.965.708