VĂN BẢN DỰ THẢO

STT Tên dự thảo Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày kết thúc lấy ý kiến
1 Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trại chăn nuôi lợn thịt tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của Hộ gia đình bà Lê Thị Diệp (Quy mô 1.400 con heo thịt). 10/11/2022 10/12/2022
2 Góp ý dự thảo Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/04/2021 20/06/2021
3 Lấy ý kiến góp ý Quyết định ban hành quy định hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 10/08/2020 10/09/2020
4 Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ cở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 07/02/2020 07/03/2020
5 Góp ý Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 05/04/2019 20/04/2019
6 Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20/09/2018 20/10/2018
7 Dự thảo Quyết định ban hành và Dự thảo Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 07/09/2018 07/10/2018
8 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06/10/2017 06/11/2017

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 59.533.698