Legislation code 23/2014/QĐ-UBND
Issuing date 27/10/2014
Published time 07/10/2014
Signer Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
Subject Quyết định ban hành Quy định một số tiêu chí và mức đạt một số tiêu chí công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị mới; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Văn hóa
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 53.412.256