Legislation code 28/2016/NQ-HĐND
Issuing date 31/08/2016
Published time 10/09/2016
Signer Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Subject Nghị quyết Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đổi với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Tài nguyên và Môi trường
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 51.002.475