Legislation code 31/2016/QĐ-UBND
Issuing date 10/10/2016
Published time 20/10/2016
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nội chính
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 53.667.299