Legislation code 11/2012/QĐ-UBND
Issuing date 05/07/2012
Published time 15/07/2012
Signer Lê Diễn
Subject Quyết định Ban hành Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 51.697.295