Legislation code 11/2011/QĐ-UBND
Issuing date 15/02/2011
Published time 25/02/2011
Signer Chủ tịch UBND tỉnh Lê Diễn
Subject Quyết định về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Văn hóa, Thể thao và Du lịch
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 53.657.012