Legislation code 34/2018/QĐ-UBND
Issuing date 05/12/2018
Published time 20/12/2018
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lĩnh vực khác
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 50.784.957