Legislation code 03/2019/QĐ-UBND
Issuing date 22/01/2019
Published time 02/02/2019
Signer Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Tài nguyên và Môi trường
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 51.469.685