Legislation code 13/2019/QĐ-UBND
Issuing date 04/05/2019
Published time 15/05/2019
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Đất đai
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 53.440.835