Legislation code 08/2019/QĐ-UBND
Issuing date 18/03/2019
Published time 22/03/2019
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 51.002.936