Legislation code 24/2019/QĐ-UBND
Issuing date 19/08/2019
Published time 01/09/2019
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định ban hành Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính; công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lĩnh vực khác
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 53.992.272