Legislation code 02/2020/QĐ-UBND
Issuing date 16/01/2020
Published time 30/01/2020
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Tài nguyên và Môi trường
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 54.574.203