Tình hình công khai lịch tiếp công dân

Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 8 năm 2020
cms-publish-date 25/08/2020 | 03:32  | cms-view-count: 8022

Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 8 năm 2020. 

Trong tháng 8/2020, có 24/26 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 154 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, trong đó:

 Đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải 49 lượt, giảm 13 lượt so với tháng 7/2020.

 Đơn vị cấp huyện, thành phố đã đăng tải 105 lượt giảm 8 lượt so với tháng 7/2020.

Xem chi tiết tại đây

ML

Thông tin từ các huyện, thị xã