Thông báo - Giấy mời tiếp công dân

Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

cms-publish-date 05/01/2021 | 10:16 AM  | cms-view-count: 546
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 1. Đ ịa điểm tiếp công dân : Tại phòng tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đường Trần...

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 01/2021 của Sở Giao thông vận tải

cms-publish-date 04/01/2021 | 09:45 AM  | cms-view-count: 442
Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2021 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông tiếp công...

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2021

cms-publish-date 23/12/2020 | 09:36 AM  | cms-view-count: 2740
Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2021 như sau: 1. Lịch tiếp công dân: a. Đối với Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ 02 ngày trong tháng vào...

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2020.

cms-publish-date 07/12/2020 | 08:48 AM  | cms-view-count: 2605
1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Ban tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông tiếp công dân vào ngày 01/12/2020 và ngày 15/12/2020. b. Đối với...

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2020:

cms-publish-date 26/11/2020 | 09:15 AM  | cms-view-count: 1374
Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2020: 1. Lịch tiếp công dân: a. Đối với Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ 02 ngày trong tháng vào các...

Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 11

cms-publish-date 09/11/2020 | 07:48 AM  | cms-view-count: 2308
Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2020, như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông...

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 11

cms-publish-date 09/11/2020 | 07:46 AM  | cms-view-count: 2080
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2020, cụ thể như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Ban tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Ban Quản lý...

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 11

cms-publish-date 23/10/2020 | 09:28 AM  | cms-view-count: 19815
Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2020 như sau: 1. Lịch tiếp công dân: a. Đối với Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ 02 ngày trong tháng vào...

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2020

cms-publish-date 06/10/2020 | 10:40 AM  | cms-view-count: 2312
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2020, cụ thể như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Ban tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Ban Quản lý...

Sở Tài chính thông thông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2020

cms-publish-date 17/09/2020 | 04:23 PM  | cms-view-count: 4645
Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2020 như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Đối với Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ 02 ngày trong tháng vào các...

Thông báo tiếp công dân Sở Giao thông vận tải

cms-publish-date 03/09/2020 | 04:21 PM  | cms-view-count: 4833
Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2020, như sau: 1. Lịch tiếp công dân a. Lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông tiếp...

Sở Tài chính Thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2020

cms-publish-date 25/08/2020 | 02:20 PM  | cms-view-count: 4893
Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2020 như sau: 1. Lịch tiếp công dân: a. Đối với Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ 02 ngày trong tháng vào...

Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 8

cms-publish-date 30/07/2020 | 03:27 PM  | cms-view-count: 1949
Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2020, như sau: Lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông tiếp công dân vào ngày 13/8/2020....

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2020

cms-publish-date 27/07/2020 | 09:36 AM  | cms-view-count: 2311
Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2020 như sau: 1. Lịch tiếp công dân: a. Đối với Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ 02 ngày trong tháng vào các...

Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2020

cms-publish-date 03/07/2020 | 10:59 AM  | cms-view-count: 4234
Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2020, cụ thể như sau: 1. Lịch tiếp công dân - Lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ: Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk...

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo tiếp công dân năm 2020

cms-publish-date 16/01/2020 | 09:08 AM  | cms-view-count: 10433
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo tiếp công dân năm 2020, lịch tiếp cụ thể như sau: Xem chi tiết tại đây BBT

UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019

cms-publish-date 22/07/2019 | 04:11 PM  | cms-view-count: 11255
Vào lúc 14 giờ ngày 23/7/2019, đồng chí Nguyễn Bốn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2019 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Tham dự buổi tiếp công...

UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019

cms-publish-date 22/04/2019 | 10:36 AM  | cms-view-count: 8271
Vào lúc 14 giờ 30 ngày 22/4/2019, đồng chí Nguyễn Bốn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2019 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Tham dự buổi tiếp...

UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018

cms-publish-date 19/06/2018 | 02:07 PM  | cms-view-count: 8663
Vào lúc 8h 00' ngày 20/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn sẽ chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2018 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Tham dự buổi tiếp công dân có đồng...

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018

cms-publish-date 22/05/2018 | 10:50 AM  | cms-view-count: 8954
Vào lúc 8h ngày 23/5/2018, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Đắk Nông, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2018 đối với các hộ dân: Bà Phạm Thị Thành, thôn...

Thông tin từ các huyện, thị xã